“InConnectiT bouwt mee aan uw bedrijfsvoering.

Reijer Kleijer – InConnectiT

Vanuit identiteit

InConnectiT zorgt ervoor dat uw bedrijfsvoering aansluit bij de verwachtingen van de klant.

Hoe doen we dat?

Wij zorgen ervoor dat de bedrijfsvoering aansluit op uw bedrijfsidentiteit want dit is het DNA van uw bedrijfsvoering.

Contact

Het resultaat

Uw bedrijfsvoering sluit aan wat u uw klant beloofd.

De bedrijfsprocessen zijn eenduidig ingericht en uw medewerkers slaan met plezier de brug met de klant. U bent in verbinding met uw klant en kunt uitvoeren wat u heeft beloofd.

Dit noemen wij In – Connect – iT !

Resultaat

Werkwijze

Werkwijze
Onze werkwijze kunnen we samenvatten met de woorden: samen, kort en overzichtelijk.

Planning
We knippen uw project in logische delen op, om zo elke 6 á 8 weken een (deel)-oplevering te realiseren.

Commitment
Met de projectgroep wordt de optimale aanpak bepaald. Commitment is een vereiste om het gewenste resultaat te realiseren. Wij kiezen ervoor dat ieder teamlid het projectplan tekent. Op deze wijze krijgt commitment een extra morele waarde.

Projectplan: 
– Doelstellingen & scope;
– Rolverdelingen & mandaat;
– Inventarisatie;
– Implementatie;
– Evaluatie & vervolgstappen bepalen.

Een projectresultaat realiseren doe je samen!

> Resultaat