Deze disclaimer geldt voor: www.InConnectiT.nl

www.InConnectiT.nl (wordt verder geduid met InConnectiT besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Daarentegen kan InConnectiT niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.
De rechten en het eigendom van foto’s, logo’s en teksten op de website berusten bij InConnectiT. Het is gebruikers niet toegestaan om deze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van InConnectiT.
Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.
InConnectiT is niet aansprakelijk voor schade (direct als indirect) als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door InConnectiT.
Tevens aanvaardt InConnectiT geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens InConnectiT via deze website.
Deze website bevat mogelijk (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. InConnectiT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites. Dergelijke (hyper)links zijn slechts opgenomen voor uw informatie en gemak hiervan.
Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. InConnectiT garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.