Bij !GO Mens en Werk hebben we de inventarisatie afgerond. Het inrichtingsplan, nieuwe procedures en workflow zijn door het MT goedgekeurd.

Het inrichten lijkt nu een formaliteit maar we zijn alert want “the devil is in the detail”.

Case AFAS: Integraal inkoopproces

Een inkoopproces herijken in een groeiende organisatie is meer dan een uitdaging. Deze uitdaging zijn we aangegaan bij de coöperatie Parkeer Service. De grootste uitdaging zat met name in het harmoniseren van het inkoopproces bij de externe afdelingen.

Samen met het projectteam hebben we een goede basis neerkunnen zetten.

Case AFAS: Projectmanagement
Het waarborgen van een goede financiële projectadministratie is bij veel organisaties een uitdaging. Denk alleen maar aan het rapporteren van onderhanden werken. Bij de coöperatie Parkeer Service hebben we de basis neergelegd van de AFAS-projectmodule.